AKTUALNOŚCI

Ważna informacja z ultrasonografii noworodkowej dla neonatologów

Koleżanki i Koledzy Neonatolodzy,

 

Z radością informujemy, że we wrześniu tego roku w ramach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego została utworzona Sekcja Neonatologiczna.

Fakt ten dowodzi, że zostały  docenione duże umiejętności Neonatologów w dziedzinie ultrasonografii. Pozwoli nam to nawiązać ściślejsze kontakty oraz współpracę z kolegami innych dziedzin medycyny, którzy także wykonują badania ultrasonograficzne.

Otwiera się także możliwość, uzyskiwania certyfikatów z ultrasonografii neonatologicznej.

Pierwszy kurs atestacyjny z ultrasonografii noworodkowej odbędzie się w dniach 20-24.11.2017r. Kurs odbędzie się w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego im ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul Karowa 2. Program kursu w załączeniu.

Dodatkowe informacje w sekretariacie Kliniki: Pani Agnieszka Mularczyk Tel 22 59 66155

 

 

Konieczne warunki  dla  uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z ultrasonografii noworodkowej

 1. 1.Udowodniony, trzyletni okres wykonywania badań usg, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem bezpośredniego zwierzchnika (kierownika) placówki medycznej, w której lekarz wykonuje badania usg, z podaniem liczby wykonywanych rocznie badań usg i ich rodzajów. Minimalna liczba wykonywanych badań usg nie może być mniejsza niż 800 badań rocznie.
 2. 2. Ukończenie jednodniowego kursu z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Organizatorem kursu jest Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu.
 3. 3. Ukończenie kursu nauczania ultrasonografii, noworodkowej zgodnego z rodzajem certyfikatu, mającego  patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kurs taki będzie odbywał się raz do roku w Szpitalu Klinicznym im ks Anny Mazowieckiej, w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Liczba godzin nauczania na kursie teoretycznym (30 godzin),  Wskazane jest udokumentowanie uczestnictwa w innych kursach krajowych lub zagranicznych z zakresu ultrasonografii noworodkowej.
 4. 4. Zdanie egzaminu teoretycznego (testowego) zawierającego 60 pytań z zakresu wiedzy na dany certyfikat oraz z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Test można zdawać na zakończenie kursu teoretycznego. Zalicza 75% poprawnych odpowiedzi.
 5. 5. Zdanie egzaminu praktycznego przed komisją powołaną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Egzamin praktyczny będzie obejmował samodzielne wykonanie badań usg, zgodnych z rodzajem danego certyfikatu, ich interpretację, wykonanie właściwej dokumentacji zdjęciowej i zredagowanie opisu. Termin egzaminów praktycznych wyznacza Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Miejsce egzaminu praktycznego; Klinika  Neonatologii i Intensywnej Terapii Terapii Noworodka WUM , Warszawa ul. Karowa 2
 6. 6. Egzamin teoretyczny i praktyczny można zdawać trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż   6     miesięcy.
 7. Trzykrotne niezaliczenie egzaminu powoduje konieczność rozpoczęcia od nowa procedury uzyskiwania certyfikatu. Do egzaminu testowego należy przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.
 8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest odbycie kursów wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 oraz przesłanie kserokopii wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego na minimum 30 dni przed terminem egzaminu na adres

 

 

 

V Mazowieckie Dni Neonatologii

V Mazowieckie Dni Neonatologii - spotkanie dla ordynatorów oddziałów neonatologicznych województwa mazowieckiego.
Data: 9-10.XI.2017.
Miejsce: Hotel Pan Tadeusz, Serock, 
Wymagana wcześniejsza rejestracja - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji wkrótce na www.provena.com.pl

KURS RESUSCYTACJI NLS (Newborn Life Support)

Klinika Neonatologii UMP w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w KURSIE NLS (Newborn Life Support Course) certyfikowanym przez ERC (European Resuscitation Council).
Data: 21/22 października 2017r.
Miejsce: Klinika Neonatologii UMP, ul. Polna 33, Poznań
Koszt: 700zł brutto od osoby

Liczba miejsc ograniczona.

Cele kursu
· Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne ERC 2010. Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli temperatury, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych a także wykonywaniu wentylacji wspomaganej.

Adresaci kursu:
Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. A w szczególności lekarze neonatolodzy, anestezjolodzy, pediatrzy, zespoły pomocy doraźnej (szczególnie karetki N), położne, pielęgniarki oddziałów noworodkowych i położniczych.

Program:
Przed kursem (2 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.
Kurs trwa jeden dzień. W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena:
Ocena odbywa się na podstawie zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał kursu, oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Uchwała Zarządu

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

najlepsze prace ustne wygłoszone na zjazdach międzynarodowych będą nagradzane prze PTN.

(nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych)

Sesje plakatowe XXXIII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,

 

Podczas  XXXIII Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, które odbędzie w dniach 12-14 października 2017 roku w Krakowie.przewidziane są sesje plakatowe. Prezentacja plakatów odbędzie się w formie multimedialnej na monitorze w foyer. Ponadto, spośród nadesłanych plakatów zostaną wyłonione 3 prace do 5 minutowej prezentacji ustnej na sali obrad.

 

 

Przyjmowanie streszczeń jedynie poprzez stronę organizatora

 

http://www.ptnkrakow.pl/plakaty

 

 

 

 

Prosimy o rejestrację streszczeń wykładów, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Wykłady należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
  1. Tytuł plakatu
  2. Nazwisko i imię osoby prezentującej
  3. Nazwa ośrodka, w którym pracuje
 2. Całkowita objętość Streszczenia - do 2000 znaków
 3. Termin rejestracji streszczeń do 15 sierpnia 2017 r. drogą elektroniczną poprzez poniższy formularz
 4. Informację o zakwalifikowaniu plakatu do prezentacji otrzymają Państwo do 15 września 2017 r.
 5. Plakaty do prezentacji na Zjeździe należy przygotować w postaci pliku PDF i slajdu Power Point.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NEWSLETTER

FORMULARZ KONTAKTOWY


Powered by JS Network Solutions