OŚWIADCZENIE ws. akcji protestacyjnej Porozumienia Rezydentów OZZL

OŚWIADCZENIE

ws. akcji protestacyjnej Porozumienia Rezydentów OZZL

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego pragną wyrazić pełne poparcie dla postulatów oraz formy protestu Porozumienia Rezydentów prowadzonego od 2. października 2017 roku na terenie całego kraju.

Pragniemy zwrócić uwagę iż głównymi postulatami Porozumienia Rezydentów OZZL jest zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu nie niższego niż 6,8% PKB w przeciągu najbliższych trzech lat, likwidacja wydłużających się kolejek w dostępie do świadczeń medycznych oraz podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji personelu medycznego. Postulaty protestu są tożsame z głoszonymi od lat przez nas w obawie o zdrowie naszych najmniejszych pacjentów i dostępność opieki, zwłaszcza poszpitalnej, tak istotnej w umożliwieniu im jak najlepszego rozwoju. Jako kierownicy klinik i samodzielni pracownicy naukowi odpowiedzialni za szkolenie lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie neonatologii zauważamy też potrzebę poprawy warunków ich szkolenia.

Jednocześnie apelujemy do rządzących o wsłuchanie się w potrzeby pacjentów, przekazywane przez młodych, pełnych ideałów ludzi oraz o podjęcie konstruktywnych rozmów, ponad podziałami Ubolewamy nad postawami wypaczającymi postulaty protestu.

 

 

 

Z poważaniem,

W imieniu członków Zarządu PTN

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii

Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

NEWSLETTER

FORMULARZ KONTAKTOWY


Powered by JS Network Solutions